Kommunale planer og styringsdokument

Vi har samlet alt av kommunale planer, budsjett, regnskap og årsmeldinger på denne siden.

Vi har i perioden fra 2022 og vil frem mot sommeren 2024 jobbe aktivt for å få på plass en god (ny) kommuneplan (samfunnsdel). Prosessen kan du følge her
 

Kommunale planer, budsjettdokument, årsmeldinger etc finner du her: