eDialog og digital postkasse

Ved å bruke tjenesten eDialog i stedet for e-post, kan du sende inn dokument til Iveland kommune via en sikker kanal. Vi ønsker at både privatpersoner og virksomheter benytter anledningen til å sende dokumenter trygt inn til oss.

Gå til eDialog

For å bruke eDialog, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Dette fyller du ut i eDialog:

  • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr.)
  • Obligatoriske felt er merket med * (stjerne)
  • Gi en god skildring av forsendelsen din. Kommentarfeltet blir lagt inn som et eget vedlegg til forsendelsen din
  • Er kommunen sitt saksnummer kjent, vær snill å skriv dette i feltet «tittel» sammen med tittel på innsending. Eks. «2016/283 – Søknad om ferdigattest»
  • Husk å laste opp relevante vedlegg. NB: Godkjent filformat er kun PDF
  • Klikk på «Send forsendelse». Du vil få en kvittering på e-post
     

Å sende dokumenter som ikke er offentlige:

Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokument som ikke er offentlige til Iveland kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene kommer rett inn i kommunen sitt sak/arkivsystem, der de blir fordelt til saksbehandler.

Sende e-post:

Du kan fortsatt bruke e-post for enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunen sitt sak/arkivsystem. 
E-post-adressen til Iveland kommune er post@iveland.kommune.no.