Velkommen til 
Iveland kommune

Fine bilder fra Iveland

Vi ønsker å få tilsendt fine bilder fra alle fire årstider, som vi fritt kan benytte på vår hjemmeside! Vi legger inn ditt navn i footeren helt nederst. Takk til Anders for bilde av sesongens første snøfall 30. oktober.

Send bilder til redaktøren

Vil du være med å påvirke?

Følg med på hva som skjer. Si din mening om planer, følg med på prosjekter og se politiske møter. Er du opptatt av enkeltsaker kan du fremme et innbyggerforslag via nettportalen minsak.no

Les mer om politikk

Våre styringsdokument

Sju eneboliger har fått tilskudd

Vi hadde 1375 innbyggere 1. oktober 2023 (kilde SSB). Dette er all-time high. Vi ønsker flere innbyggere, og tilbyr boligtilskudd på inntil kr. 300.000,-. Les mer om denne hyggelige ordningen her.

Boligtilskudd    Søknadsskjema 

Ledige tomter   Video fra Iveland​​​​​​​

Ny kommuneplan vedtas i 2024

Planprogrammet ble vedtatt i 2022. En rekke tiltak for medvirkning har vært gjennomført i 2023. Kommunens viktigste plan, som legger føringer for de neste 12 årene, legges frem for politisk behandling i 2024. 
Følg prosessen her