Kommunalt tilskudd til boligbygging

Det er mulig å søke om kr. 400.000,- i tilskudd til bygging av enebolig, kr. 200.000,- til en tomannsbolig og kr. 100.000,- til en flerbruksbolig.

Til sammen sju prosjekt har mottatt tilskudd gjennom denne positive ordningen som ble igangsatt av kommunestyret i 2019. Reglement og søknadsskjema finner du i denne artikkelen.