Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Noen sentrale telefon nummer: 

  • Langtidsavdeling (vaktrom Iveland omsorgssenter); 95 02 57 26
  • Hjemmesykepleien;  90 92 84 26
  • Bokollektiv demens: 47 71 40 14
  • Iveland legekontor; 379 61 230