Beredskap

Alle kommuner kan bli rammet av katastrofer og kriser som får omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og materielle verdier. Ekstremvær med bortfall av kraft, tele og info er et eksempel på en uønsket hendelse med enorme konsekvenser. Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Hensynet til liv, helse, miljø og eiendom står sentralt. Vi øver med jevne mellomrom og har en god struktur og organisering dersom en krise skulle finne sted.