Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel frem mot 2034 legger premisser for kommunens veivalg og føringer de neste årene 10 årene. Et første utkast vil være klart våren 2024, og planen vil trolig vedtas innen sommeren 2024. Det vil bli gode muligheter til å komme med innspill underveis.