Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel frem mot 2034 legger premisser for kommunens veivalg og føringer de neste årene 10 årene. Planen er nå lagt ut på høring frem til 9. september 2024. Vi håper og tror på et stort engasjement!

Innspill sendes inn elektronisk

Kontaktinformasjon: Rådgiver Robert Bjørnestøl 412 27 431