Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden. Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyret sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten

Agder Sekretariat er opprettet for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget i 16 kommuner i Agder, blant annet Iveland. Saksdokumentene legges ut på denne siden. Dersom du er interessert i eldre saksdokumenter / møteprotokoller, kontakt sekretariatet. 

Møteplan 2024 (PDF, 2 MB)
Reglement kontrollutvalget (PDF, 202 kB)