Trivsel i hverdagen

Folkehelse og friskliv er et helsefremmende tiltak rettet mot innbyggere i alle aldre.

Vi ønsker å forebygge sykdom og skade, og lage en plattform for sosial interaksjon. Målet for sentralen er å bedre både den psykiske og fysiske helsen for innbyggerne i kommunen. Man kan bli henvist av helsepersonell, NAV eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ. Man trenger ikke å være syk eller ha en diagnose for å få et tilbud fra frisklivssentralen. 

Ønsker du:

 • å endre dine levevaner?
 • å forebygge livsstilssykdom?
 • å få mer overskudd i hverdagen?
 • å få et sunnere kosthold?
 • å bli mer fysisk aktiv?
 • å gå ned i vekt?
 • å slutte å røyke?

Ta kontakt med oss i dag!

Frisklivssentralen i Iveland har følgende tilbud:

Individuell oppfølging:

 • Oppstartsamtale: målsetting og planlegging av oppfølgingsperioden
 • Oppfølging i forbindelse med fysisk aktivitet, livsstil og/eller kosthold
 • Avslutningsamtale

Gruppetilbud:

 • Trening i gruppe og gåturer
 • Selvgående gå-gruppe og rusle-gruppe