Et tilbud til deg med kreftsykdom samt pårørende

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har en kreftsykdom. Det er også et tilbud til deg som er pårørende til en som er alvorlig syk. Det er et lavterskeltilbud, og det kreves ikke henvisning fra lege. Du er derfor velkommen til å selv ta dirkete kontakt med kreftkoordinator.

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med:

  • Er en samtalepartner, gir råd og veiledning
  • Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende
  • Samarbeider med fastlege, hjemmetjeneste og sykehus
  • Sikrer oppfølging av barn og unge som er pårørende eller etterlatte
  • Arbeider med å koordinere hjelp og tjenester for personer som trenger lindrende behandling
  • Gir informasjon om hvilke tjenester og tilbud som kan være aktuelle for pasient og pårørende

Ønsker du kontakt med kreftkoordinator?

Kreftkoordinator har kontortid på helseavdelingen på kommunehuset, onsdager 08.30 – 15.00, eller etter nærmere avtale.