Familiekoordinator - Fritidsbank

Familiekoordinator tilbyr råd, veiledning og oppfølging til barn, ungdom og familier. Tilbudet er gratis, og du behøver ingen henvisning. Koordinatoren forvalter “Fritidsbank-ordningen”.

Aktuelle tjenester:

Familiekoordinator kan:

 • Gi deg råd og veiledning
 • Snakke med deg om hvordan du har det
 • Støtte deg i praktiske gjøremål i hverdagen
 • Hjelpe deg i møter og samtaler med familie
 • Bistå gjennom samarbeid med barnehage og skole
 • Vise vei og samarbeid med andre tjenester og tilbud 

Hvem kan få hjelp av familiekoordinator?

 • Barn og unge i alderen 0-24 år og deres foresatte
 • Foresatte som ønsker støtte i foreldrerollen
 • Foresatte som ønsker bedre samarbeid med barna sine
 • Foresatte som strever med grensesetting
 • Familier i ulike livssituasjoner
 • Andre med ansvar for barn

Fritidsbank:

Familiekoordinator administrerer ordningen med fritidsbank - en støtteordning for barn og unge i Iveland kommune som befinner seg i en familie med behov for økonomisk støtte. 
Det kan søkes om inntil kr. 2.000,- pr barn pr kalenderår. 

Les mer om ordningen / reglementet - og søk gjerne om penger!