Politiske reglement

Her finner man reglement og retningslinjer for det politiske liv i Iveland kommune.

Gjeldende reglement:

Politiske reglement
Reglement Vedtatt Merknader
Kommunestyret (PDF, 342 kB) 2019
Formannskapet (PDF, 288 kB) 2019
Tjenesteutvalget Behandles 1. halvår 2024
Kontrollutvalget (PDF, 202 kB) 2019
Administrasjonsutvalget (PDF, 150 kB) 08.02.2024
Ungdomsrådet (PDF, 151 kB) 08.02.2024
Råd for eldre (PDF, 149 kB) 08.02.2024
Råd for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 151 kB) 08.02.2024
Økonomireglement (PDF, 976 kB) 2020
Etiske retningslinjer (PDF, 98 kB) 11.06.2020
Delegasjonsreglement (PDF, 2 MB) 2021