Varling hele døgnet

Iveland kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Når blir systemet brukt?

Iveland kommune informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

  1. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2. "Varsle meg" er et tilleggsregister benytter du om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter:

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på "Varsle meg". Man kan registrere så mange nummer du vil per adresse. 

Varsling 24

Ofte spurte spørsmål