Atomberedskap og jodtabletter

Norge har beredskap mot atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering. Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. 

Dersom en atomhendelse rammer oss vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Kommunen vil bidra med informasjon og sørge for distribusjon av jodtabletter til barn og unge, gravide og ammende.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg ved en atomhendelse?

  • Holde deg inne
  • Ta jodtabletter (gjelder først og fremst barn, unge, gravide og ammende)
  • Dusje om du har blitt forurenset
  • Følge kostholdsråd
  • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering

Les mer om hvordan du kan beskytte deg ved en atomhendelse

Trenger jeg å ha jodtabletter liggende hjemme?

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Kommunen har jodtabletter som skal deles ut til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. 

Hvem skal ta jodtabletter?


Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Distribusjon av jodtabletter:

Dersom det skulle bli behov for distribusjon av jodtabletter, har vi følgende prosedyre:

  1. Kommunen mottar varsel fra sentrale myndigheter
  2. Melding sendes videre til kommuneoverlegen, som gjør tablettene tilgjengelig snarest for henting i servicetorget
  3. SMS varsling til innbyggerne om at det kan hentes tabletter på kommunehuset til personer i målgruppen fra kl. xx.xx og at disse bør tas som anvist snarest mulig

Plan for kommunal atomulykkeberedskap (PDF, 2 MB) (pdf)