Velkommen til
Iveland kommune

Vi har ledig sommerjobb i drift og utvikling med søknadsfrist 25. april. Vi søker etter fagarbeider på skolen (100% fast stilling), i tillegg til fire andre ledige stillinger. 

Søk sommerjobb Ledige stillinger

Iveland kommune mot år 2036

Planprogrammet ble vedtatt i 2022. En rekke tiltak for medvirkning har vært gjennomført i 2023. Kommunens viktigste plan, som legger føringer for de neste 12 årene, legges frem for politisk behandling i 2024. 
Følg prosessen her

Vil du være med å påvirke?

Følg med på hva som skjer. Si din mening om planer, følg med på prosjekter og se politiske møter. Er du opptatt av enkeltsaker kan du fremme et innbyggerforslag via nettportalen minsak.no

Politikk og innsyn

Våre styringsdokument

Vi utvider tilbudet

AKT Svipp Iveland startet opp høsten 2023, og tilbyr bestillingstransport onsdag, torsdag og lørdag. Fra 1. mai vil vi i samarbeid med AKT utvide tilbudet til å gjelde en ekstra rute på lørdag samt intern transport fredagene.  
Bestilling kjøres via app, nettside eller telefon.

Les mer her