Planer på høring - Kunngjøringer

Her følger planer og kommunale dokument som er ute på høring, samt kunngjøringer av politiske vedtak. Kom gjerne med innspill.

Planer til høring - Kunngjøring av politiske vedtak:

Planer til høring - Kunngjøringer
Planer og kunngjøringer til høring: Høringsfrist: Merknader:
Forskrifter etter ny opplæringslov (PDF, 7 MB) 25.05.2024 Skjema for innspill
Kommuneplanens samfunnsdel xx.xx.2024