Vanningsrestriksjoner ut august

Iveland kommune innfører vanningsrestriksjoner fra dags dato og frem til 31. august for å kunne sikre alle våre innbyggere en stabil og god vannforsyning gjennom hele sommeren.

Informasjon gjeldende frem til 31. august 2024:

Iveland kommune ønsker å tilby en stabil og god vannforsyning til alle våre innbyggere gjennom sommersesongen. Av den grunn innføres det hvert år vanningsrestriksjoner for husstander tilknyttet kommunale vannverk og avløpsanlegg. Vi opplever allerede nå mangel på vann, og må innføre restriksjonene noe tidligere enn vanlig. I tiden frem til og med 31. august kan det bare vannes mellom kl. 19.00 og 22.00 annenhver dag. Det kan ikke vannes på lørdag.

Vanningsrestriksjonene gir deg muligheten til å vanne på kveldstid noen dager i uka - Klikk for stort bildeVanningsrestriksjonene gir deg muligheten til å vanne på kveldstid noen dager i uka Pixabay

Skaiå vannverk:

Abonnenter fra og med Tveitholtane og nordover kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter sør for Tveitholtane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

 

Skrøme vannverk: 

Abonnenter vest for vassdraget Langsima kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter øst for vassdraget kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Vatnestrøm vannverk:

Abonnenter i Bakkane boligfelt kan vanne mandag, onsdag og fredag. Abonnenter utenom Bakkane kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Skisland vannverk:

Hus med partall kan vanne mandag, onsdag og fredag. Hus med oddetall kan vanne tirsdag, torsdag og søndag.

Kun to ting skal i toalettet: 

Vi minner videre om at det til tider er problemer med gjentettinger og andre forstyrrelser i avløpsanleggene, og årsaken er ofte at det er blitt kastet ting i toalettet som ikke har noe der å gjøre. Maling, løsemidler, bensin, q-tips, sanitetsbind, vaskefiller, våtservietter, plastposer, medisiner og andre papirtyper enn toalettpapir er eksempler på ting som ikke skal kastes i avløpet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål tilknyttet vanningsrestriksjonene.