Penger til fritidsaktiviteter?

Fritidsbank er en støtteordning for barn og unge i Iveland kommune som befinner seg i en familie med behov for økonomisk støtte. Vi har mottatt veldig få søknader. Hvert barn/ungdom kan søke om inntil kr. 2.000,- pr år. 

Enkel ordning - enkelt skjema - søk nå:

Ordningen startet opp i fjor, og det er satt av kr. 100.000,- til denne ordningen i år.  Det er pr 20. mars innvilget kr. 6.000,- av årets tildelte sum.
Søk om støtte til medlemskontingent, utstyr, cup, turnering, enkelt turer, transportutgifter eller enkelt aktiviteter slik som klatrepark, kino, Aquarama og annet av betydning for sosial inkludering.

Hvem kan søke:

Foreldre, foresatte eller ansatte i skole, barnehage eller helse og velferd i Iveland kommune.

Retningslinjer og søknadsskjema:

Søknaden går rett til Tonje Refsnes sin e-post. Avsender får kvittering.