Visste du at....

Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til politikere om hvordan fjoråret har gått.

Høststemning i Iveland - Klikk for stort bildeHøststemning i Iveland Robert Bjørnestøl

Hva skjedde i Iveland i 2023:

Årsmeldingen er en “spennende” dokument og gir en solid innsikt i den kommunale hverdagen innenfor alle sektorer og avdelinger. I punktene under har vi kort listet opp 32 store og mindre store ting som har blitt gjennomført eller er status i kommunen pr. 31. desember 2023. 
Sett deg gjerne i go-stolen en god time, og bli kjent med alle kommunens oppgaver - og alt som skjer og gjennomføres i Iveland kommune.

 

Behandles i juni 2024:

Årsmeldingen blir behandlet av kommunestyret 13. juni 2024.  Den blir vanligvis lagt frem som en orienteringssak. 

Visste du at…:

 1. Vi innvilget to tilskudd til bygging av ny bolig
 2. Vi fikk fornyet godkjenningen som Trafikk sikker kommune.
 3. Vi fikk ny hjemmeside og nye elektroniske skjema
 4. BUA Iveland åpnet
 5. AKT Svipp Iveland ble igangsatt
 6. Det ble satt opp dagsturhytte på Berefjell
 7. Det ble kjøp inn EL bil til vannverkene
 8. Vi kjøpte en ni seters minibuss til omsorgssenteret
 9. Vi har etablert hjertesone og fortau ved Iveland skole
 10. Det er skiftet 13 stk. takvinduer på kommunehuset som et ENØK tiltak
 11. Det ble arrangert NM i orientering på Vatnestrøm. Kommunen bidro med et tilskudd til det nye kartet
 12. Det ble ansatt miljøarbeider/fritidskoordinator og familiekoordinator i prosjektstillinger, og 
  prosjektbeskrivelser ble opprettet
 13. Tiltaket “Fritidsbank” for barn/unge i lavinntektsfamilier ble igangsatt
 14. Sommercamp i samarbeid med SFO og Midt – Agder friluftsråd ble prøvd ut
 15. I samarbeid med Agder fylkeskommune etablert ny gang- og sykkelsti på Birketveit
 16. Deltatt i arbeidet om Likestilt arbeidsliv
 17. Har hatt inne fem lærlinger
 18. Kommunen støttet fiberutbygging for husstander 
 19. Deltatt i samarbeidet om Otra-Park
 20. Etablert 6 stk. næringstomter på Skaiå
 21. Montert solcellepanel på brannstasjonen
 22. Støttet oppgraderingen av tømmerrenna og tilbud på Kringsjå økonomisk
 23. Gjennomført bred medvirkning i forbindelse med ny samfunnsdel til kommuneplanen
 24. Oppstart av prosess rundt nytt fagsystem på biblioteket
 25. Videreført ØHD for somatikk, samt rus og psykiatri lokalisert til kommunen
 26. Vi fikk et meget godt netto driftsresultat i 2023
 27. Vi har hatt en stabil vekst i antall innbyggere de siste årene
 28. 432 personer pendler ut av kommunen til sitt arbeid
 29. Det er registrert 265 hytter i kommunen
 30. Kommunestyret behandlet 116 saker i 2023
 31. Vi registrerte 1440 navnetrekk på de 9 turmålene i “Ut på tur i Iveland”
 32. Det er 198 elever ved Iveland skole, 23 av dem benytter SFO
   

Les årsmeldingen for 2023 her  (PDF, 2 MB)