Gode samtaler med fylkeskommunen

Torsdag 15. februar fikk vi besøk av den politiske ledelsen i Agder fylkeskommune.

Godt samarbeid og gode samtaler:

Iveland kommune og Agder fylkeskommune samles ved jevne mellomrom til samtaler rundt felles prosjekt / tiltak / utfordringer m.v.  God informasjonsflyt og samarbeidsrelasjoner er viktige punkter som drøftes. Begge parter stiller med politisk ledelse. 
Gårsdagens møte ble også denne gangen gjennomført i en god gemyttlig tone, - med humor og faglige samtaler som en god plattform - og følgende saksliste:

  1. Innledning om utfordrings- og mulighetsbildet i kommunen i lys av det regionale bildet 
  2. Presentasjon av felles utfordringer i regionen og fylkeskommunens ulike roller  
  3. Kort om revisjon av Regionplan Agder 2030 – hvilke regionale satsingsområder er særlig viktig for kommunen?
  4. Samarbeids- og utviklingsavtalen mellom fylkeskommunen og kommunen
     
Agder fylkeskommune på kommunebesøk, f.v. rådgiver fylkeskommunen Karen Helene Halvorsen, rådgiver Robert Bjørnestøl, enhetsleder Egil Mølland, fylkesvaraordfører Jorunn Gleditsch Lossius, fylkesordfører Arne Thomassen, ordfører Jan André Myhren og Gro Bråthen (leder opposisjonen). Bak rådmann Sten Albert Reisænen - Klikk for stort bildeAgder fylkeskommune på kommunebesøk, f.v. rådgiver fylkeskommunen Karen Helene Halvorsen, rådgiver Robert Bjørnestøl, enhetsleder Egil Mølland, fylkesvaraordfører Jorunn Gleditsch Lossius, fylkesordfører Arne Thomassen, ordfører Jan André Myhren og Gro Bråthen (leder opposisjonen). Bak rådmann Sten Albert Reisænen Iveland kommune


Les ordfører Jan André Myhren sine velkomstord (PDF, 141 kB) 

Man var innom en rekke tema som bl.a. utenforskap, skoler, turisme, vei og naturligvis tannhelsetjenesten som det har vært litt usikkerhet om. Her er det klare svaret fra fylket at tannhelsetjenesten i Iveland skal opprettholdes og drives videre som normalt.

Utdannelse:

Videregående skoler i akseptabel reisevei for elevene våre ut av kommunen er viktig. Her støttet vi fylket på oppgradering av Hornnes videregående skole og fortsatt god satsing i Vennesla. Ordfører Jan André Myhren mente at gode videregående skoletilbud i nærheten, vil gjøre det lettere å beholde våre unge i kommunen og at det bremser litt på ung fraflytting.

Fylkesveier:

Fylkeskommunen har ikke investert nevneverdig på hovedveier i kommunen de siste 40 årene. Asfaltering, trafikksikring o.l. gjøres, men dette ligger under drift og ikke ny investering. Vi har nok noen steder både langs fylkesvei 403 og fylkesvei 405 som burde utbedres. Et interessant tema for vår ordfører som har lang fartstid innen vei og anlegg! 

Transport (Svipp):

Svipp var også et godt tema. Dette er noe fylkeskommunen ønsker å satse mer på i bygdekommuner hvor ordinære rutebusser er vanskelig å opprettholde da kundegrunnlaget er veldig varierende fra år til år. Fylkeskommunen tror Svipp vil være fremtiden og ønsker at kommunene bidrar med mer oppmerksomhet og informasjon til innbyggerne om tilbudet, slik at tilbudet kan styrkes. 
I Iveland tilbyr vi pr dags dato svipp transport onsdag, torsdag og lørdag. Vi har fått muligheten til å se på en utvidelse av tilbudet sammen med AKT. Ny oppfordring! Last ned app`n og benytt dagens tilbud! Bestilling via telefon og web er også mulig. Bussrutene er billigst ved å betale i app`n.
Les om Svipp Iveland her

Turisme:

Turisme var også et tema der vi ønsket et tettere samarbeid med fylkeskommunen. Tilrettelegging for rasteplasser og offentlige toalett er to eksempler.  
Iveland kommune nyter godt av Kristiansands cruise trafikk og som ferge ankomst fra Europa. Noe som gjør at våre lokale gründere innen turisme klarer å få flere til å besøke Iveland med sine prosjekter. Noe som igjen gir ringvirkninger på lokale butikker. 
Her viste vi til blant annet Viltgården, som fylkesordføreren Arne Thomassen allerede hadde besøkt ved et par anledninger. Videre har vi tretopp-hyttene og gjenåpning av Ogge gjesteheim som også er viktige aktører innen turisme.
Turist i Iveland

Fiber:

Fiber til husstandene var også på agendaen ettersom vi ligger litt etter de andre kommunene når det gjelder prosentvis dekning til våre husstander. Her er fylkeskommunen på tilbudssiden og deler årlig ut søkbare midler til dette formålet. Fiber er også viktig for næringsutvikling i kommunen. 
Fiber er også en del av samfunnsoppdraget for verdig alderdom. Det å legge til rette for å bo lenger hjemme med teknologiske hjelpemidler er positivt både for kommunen og innbyggere.   

Kontaktperson: Ordfører Jan André Myhren, 915 53 078