Det perfekte liv

Anders Fossli har bygget nytt hus på Skislandsåsen. Det kommunale boligtilskuddet utgjorde 10% av finansieringen.

Skislandsåsen - en perle:

Anders Fossli har bosatt seg øverst i Skislandsåsen sammen med Michelle (21) og Noa Elias (6 mnd). 
Eneboligen til en nåverdi av 4,8 - 5 millioner kroner ble påbegynt våren 2020, og sto ferdig og innflyttingsklar allerede i januar 2021. 
Egen innsats og god hjelp av fagfolk gjorde byggeprosessen kjapp, og Anders fikk opp sin drømmebolig for ca 3,2 millioner kroner. Dette er et beslutning han er veldig takknemlig for - en god start på et ungt liv.  

Enkel kommunal ordning:

Den kommunale ordningen var enkel og forståelig. Søke prosessen gikk greit og det positive svaret fra kommunen om et boligtilskudd på kr. 300.000,- kom raskt. Etter at bygget var ferdig måtte han levere en ferdigattest før pengene ble utbetalt. 

Kommunalt boligtilskudd:

Dersom du er interessert i det kommunale boligtilskuddet anbefaler vi deg å sette deg inn i gjeldende retningslinjer og evt kontakte enhetsleder Egil Mølland. 
Les mer om kommunens boligtilskudd på våre hjemmesider

Ledige tomter:

Vi har ledige tomter både i boligfelt og utenfor boligfelt. Vi har også en oversikt over tilgjengelige tomter som private tilbydere har for salg. Hele oversikten finner du her