Tomter i boligfelt og spredt bosetting

I Iveland kommune kan vi tilby tomter i boligfelt og spredte tomter utenfor boligfelt. Det er mulig å søke om boligtilskudd på inntil kr. 300.000,-.

Vi har flere boligområder der private tilbyr tomter samt områder der kommunen tilbyr boligtomter. For å se nærmere på reguleringsplan / området anbefaler vi å gjøre et søk via kommunekart. Dette er omtalt under hvert avsnitt.

Ledige tomter i boligfelt og spredt bosetting