Vann og avløp

Iveland kommune driver fire vannverk (Birketveit, Skaiå, Skisland og Vatnestrøm). Vi tar vannprøver hver 4. uke etter retningslinjer fra Mattilsynet. Vi har fire avløpsanlegg som tar i mot og renser sanitært avløpsvann.  De seks kommunene i Region Kristiansand har vedtatt en felles forskrift for sanitært avløpsvann.

Vi benytter følgende søknadsskjema: