Kommunal bistand

Teknisk vakt er en 24/7 tjeneste som kan bidra ved uforutsette hendelser.

Teknisk vakt kan kontaktes ved feil på kommunal vannforsyning og avløpsanlegg som er påkoplet kommunalt ledningsnett.
Videre ved feil på kommunale veier, så som trefall, vanskelig kjøreforhold grunnet uvær og snøfall.

Telefon nummer teknisk vakt: 911 72 558

Ved utfordringer langs fylkesvei skal man ringe 175.