Tømmekalender

Iveland kommune er tilknyttet Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. 

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Selskapets administrasjon ligger på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune, hvor man driver sine hovedaktiviteter innen avfallsbehandling.