Kommunale betalingssatser 2024

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer på kommunale tjenester.

Barnehage og skole

Pleie, omsorg og legetjenesten:

Kulturenheten:

Drift og utvikling:

Kommunale avgifter - Alle priser inkl. mva
Abonnementstype Restavfall - Grå Papp/papir - Grønn Glass/metall - Grønn Matavfall - Brun Pris inkl mva
Standardabonnement 120 liter 240 liter 120 liter 120 liter Kr. 5.181,-
Større grå dunk 240 liter 240 liter 120 liter 120 liter Kr. 6.430,-
Hjemmekompostering 120 liter 240 liter 120 liter Kr. 3.750,-
Fellesabonnement:
A: To husstander 240 liter 360 liter 240 liter 120 liter Kr. 3.481,-
I: Tre husstander 360 liter 360 liter 240 liter 240 liter Kr. 3.481,-
P: Fire husstander (borettslag) 660 liter 660 liter 360 liter 240 liter Kr. 2.840,-
Hytterenovasjon Kr. 1.788,-
Vann, avløp og slamtømming
Engangsgebyr for tilkobling Vann Avløp
Kr. 15.186,- Kr. 25.004,-
Abonnementsgebyr
Næring Kr. 4.781,- Kr. 7.676,-
Bolig Kr. 4.781,- Kr. 7.676,-
Enhetspris: Kr. 11,16 pr m3 Kr. 18,21 pr m3
Målt forbruk Kr. 11,16 x målt forbruk Kr. 18,21 x målt forbruk
Stipulert forbruk:
Boliger Kr. 11,16 pr m3 x BPA x 1 m3 Kr. 18,21 pr m3 x BPA x 1m3
Hytter/fritidshus Kr. 11,16 pr m3 x BPA x 0,5 Kr. 18,21 pr m3 x BPA x 0,5
Tømming av slam fra slamavskillere:
Tømmevolum t.o.m. 3 m3 hvert 2 år Kr. 2.130,-
Tømmevolum t.o.m. 3 m3 hvert år Kr. 4.274,-
Tømming, ekstra utenom rute pr gang Selvkost
Tømmevolum over 3 m3 hvert 2 år Kr. 2.744,-
Tømmevolum over 3 m3 hvert år Kr. 5.490,-
Tømming, ekstra utenom rute pr gang Selvkost
Tømming av tette oppsamlingstanker:
Tømmevolum t.o.m. 6 m3 Kr. 12.698,-
Tømming, ekstra utenom rute pr gang Selvkost
Tømmevolum over 6 m3 Kr. 18.780,-
Tømming, ekstra utenom rute pr gang Selvkort
Årlig leie av vannmåler:
Til og med 25 mm Kr. 1.514,-
Over 25 mm Kr. 2.101,-
Feiing pr pipe Kr. 410,-
Brøyting private veier (inkl strøing fra høsten 2024) Kr. 6.844,-
Eiendomsskatt verk og bruk og annen næringseiendom 7 promille
Eiendomsskatt øvrige eiendommer 1 promille

Iveland kirke: