Om eiendomsskatt

Eiendomsskatt er innført i hele Iveland kommune, både for næring-, bolig- og fritidseiendommer. Her finner du mer informasjon om eiendomsskatten.

Kommunal skatt:

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene 6. juni 1975 nr. 29 (eiendomsskatteloven) med endring vedtatt 13. juni 2006, samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Iveland kommune og inngår i finansieringen av de kommunale tjenester.

Det er eiendommens verdi (eiendomsskattetakst) som danner grunnlag for skatteberegningen. Kommunestyret fastsetter hvert år skattesats (promillesats) og eventuelt bunnfradrag.

Skattesatsen i Iveland kommune:

Satsene vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettet hvert år. I 2024 er eiendomsskatten i Iveland slik:

  • Næring: 7 promille
  • Bolig: 1 promille
  • Bunnfradrag: kr.  500.000,-

Nedsettelse eller ettergivelse - søknadsskjema:

Dersom du ønsker å søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, må du benytte vårt eget skjema