Tilskudd til fiberutbygging

Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om anleggsbidrag etter reglementet som kommunestyret vedtok i 2019.

Formålet med regelverket er å sikre at flest mulige av Iveland kommune sine innbyggere får muligheten til å etablere bredbåndslinjer basert på fiber helt inn i huset. Alle private fastboende i Iveland kommune kan søke om anleggsbidrag etter dette reglementet.
Reglement (PDF, 111 kB) (vedtatt av kommunestyret 7. februar 2019)

Fremgangsmåte for søknad om støtte til fiberutbygging:

  1. Dugnadsområdene med sine kontaktpersoner presenterer en interesseliste til aktuell leverandør
  2. Leverandøren beregner kostnader knyttet til en tradisjonell utbygging. Kostnadsberegningen er veiledende, og gir alle parter en tanke om hva man står ovenfor. Kontaktperson(er) og leverandør kan om ønskelig og ved behov møtes og vurdere kostnadskutt. Leverandøren presenterer evt en ny kostnadskalkyle.
  3. Kontaktpersonen sender inn elektronisk søknad til kommunen om støtte til fiberutbygging. 
  4. Kommunen behandler søknaden og gir tilbakemelding om vedtak.
  5. Ferdig resultat presenteres kundene i dugnadsområdet. Godtas dette, tegnes det kontrakter mellom leverandør og de berørte og arbeidet kan begynne.
  6. Tilskuddet utbetales til hver enkelt tilknyttet husstand.


Søknadsskjema