To fond for næringslivet

Gode prosjekter kan muligens søke midler fra et av våre to næringsfond. Kontakt vår næringsrådgiver på et tidlig stadium!

Felles regionalt næringsfond:

Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner har sammen med Aust-Agder fylkeskommune opprettet ett regionalt næringsfond. 
Vedtektene finner du her (PDF, 75 kB). Søknader sendes inn via nettsidene til regionalforvaltning.

Iveland kommunes nærings- og tiltaksfond:

Fondet skal i utgangspunktet benyttes til tilrettelegging for næringslivet. Private bedrifter og etablerere anmodes om å søke via det interkommunale næringsfondet. Vedtektene finner du her. (PDF, 170 kB)