Bedrifter i kommunen

Næringslivet i Iveland består av en rekke små og mellomstore bedrifter. De største aktørene er lokalisert til Vatnestrøm. Her finner man Voss production, og Dørfabrikken Vatnestrøm.

I denne oversikten har vi etter beste evne systematisert en tilfredsstillende oversikt. Dersom du finner feil / mangler i oversikten setter vi pris på en tilbakemelding. Benytt skjema lenger nede.