Et kulturtilbud til barn og ungdom

Kulturskolen tilbyr undervisning på gitar, trommer og piano. Andre instrumenter kan være aktuelt.

Interkommunal avtale:

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kommuner ifm kulturskole. Avtalen innebærer at vi kjøper musikalske tjenester fra Vennesla kulturskole / kommune, og at en lærer i kulturskolen underviser en ettermiddag i uka på Iveland. Det tilbys undervisning på piano, gitar, trommer eller andre instrumenter. Vennesla kulturskole tilbyr oss den læreren som er best egnet.

Søknadsskjema:

Søk om plass i kulturskolen

Pris for tjenesten:

Kulturskole
Alder: Pris: Merknad:
Barn/ungdom t.o.m. videregående skole fra august 2023 Kr. 3.174,- 25% søskenmoderasjon
Voksne utover videregående skole fra august 2023 Kr. 4.080,-