Nasjonalt nummer - 116117

Utenom åpningstid har Iveland legekontor samarbeid med Vennesla og Iveland legevakt frem til kl. 23.00, og med Kristiansand legevakt mellom kl. 23.00 - 08.00.

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Du skal alltid ta kontakt på telefon før du drar fysisk til legevakt. Det er gratis å ringe.

Ved fare for liv og helse, ring 113.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. Det gjelder også hvis du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise.

Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes.

Hva koster det?

Det er gratis å ringe, men når du bruker tjenester fra legevakt må du betale en egenandel.