Svangerskapskontroll og samtale

Jordmortjenesten er en tjeneste som tilbyr svangerskapskontroller og samtaler med den gravide.

Far er også selvsagt velkommen til konsultasjonene, og vi håper at dere begge skal få komme med spørsmål, tanker og evt. bekymringer.
Kvinnen står fritt til å velge om hun vil gå til svangerskapskontroll hos jordmor i kommunen eller hos sin fastlege.
Der det måtte være behov for annen kompetanse, henvises det videre til sykehus eller spesialist. 
Ellers driver jordmor med prevensjonsveiledning m.m.

Hva koster tjenesten?

Jordmortjenesten er gratis.