En statlig støtteordning

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Kan bostøtte være aktuelt for deg?

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk.

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligasjonsleilighet
  • Dokumentasjon på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV Midt-Agder. Hvis du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til NAV Midt-Agder.
Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned.

Hva skjer videre?

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer.
Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.

Husk å melde fra om endringer.
Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis, det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. 

Meld endringer på husbanken.no

Klage:

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Slik klager du