Iveland skole

Felles skole i Iveland

Ved Iveland skole har vi omlag 200 elever fra 1. - 10. trinn. Skolen har blitt pusset opp de senere år, og fremstår nå som et moderne skolebygg. Nye flotte idrettsanlegg like ved skolen ble ferdigstilt høsten 2017.