Tjenesteutvalget

Tjenesteutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. 

Utvalget ivaretar alle kommunaltekniske saksområder som vei, vann, avløp, konsesjonssaker, delingssaker samt landbruks- og viltsaker . I tillegg er utvalget kommunens faste planutvalg i henhold til plan- og bygningsloven. Videre vil utvalget behandle saker innenfor skole, barnehage, pleie- og omsorg samt kultur. Utvalget sitt saksfelt spenner over svært mye av den direkte tjenesteproduksjonen i kommunen.

Tjenesteutvalget, samt andre sentrale politiske organ, består av følgende representanter frem til høsten 2027:

Møteplan 2024 (PDF, 2 MB) 
Reglement for tjenesteutvalget 2023-2027 er klart i løpet av 1. halvår 2024.