Ordførerens side

Jan André Myhren er ordfører i Iveland kommune. Han representerer Høyre og ble valgt til ordfører 19. oktober 2023.

Ordfører Jan André Myhren - Klikk for stort bildeOrdfører Jan André Myhren Privat

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap.
I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem.
 

Bilder til fri bruk:

Bildene er til fri bruk. Fotograf trenger ikke oppgis.
 

Varaordfører:

Varaordfører Linda Skripeland (Ap) er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller lignende.

Livet som ordfører; fokus på næringslivet:

Jan André Myhren deler noen av sine opplevelser på sin egen ordfører side på facebook. Du må gjerne like denne siden og få tilgang til informasjon når han publiserer noe!
Det siste halve året har ordfører rettet fokus mot det lokale næringslivet, der han legger ut bilder og omtale på sin ordfører side. Disse historiene kan du også lese her. Det siste besøket ligger åpent under denne teksten, mens  tidligere bedriftsbesøk han du lese om de avsnittet “Ordfører på bedriftsbesøk”.