Interkommunale selskap

Iveland kommune er med i seks ulike interkommunale selskap. På denne siden legger vi ut møteprotokollen fra styremøtene / representantskaåsmøtene. 

Grunnlaget for interkommunalt arbeid:

Det er lov om interkommunale selskap som styrer denne samarbeidsformen. Iveland kommune har lang tradisjon for et utstrakt interkommunalt samarbeid enten det er med noen få kommuner eller mange kommuner.
På denne siden legger vi ut møteprotokoller fra styremøtene.

Pr 1. januar 2024 er Iveland kommune med i følgende interkommunale selskap (IKS`er):
 

Interkommunale selskap
Interkommunalt selskap Mer informasjon Møteprotokoller Eierandel
Setesdal brannvesen Hjemmeside xx.xx.2024 17,9%
Setesdal Miljø og Gjenvinning Hjemmeside xx.xx.2024 20%
Agder kommunerevisjon Hjemmeside xx.xx.2024 4%
Aust-Agder museum og arkiv: Hjemmeside Representantskapsmøte 08.12.2023 (PDF, 162 kB) 2%
Konsesjonskraft IKS Hjemmeside xx.xx.2024 1,69%
(Setesdal IKT) Hjemmeside xx.xx.2024 (20%)