Rett til innsyn

Alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter etter offentlighetsloven.

Rett til innsyn etter offentlighetsloven:

Offentlighetsloven regulerer allmennhetens rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet. Hovedregelen er at alle dokumenter er offentlige, med mindre de er omfattet av unntakene beskrevet i offentlighetsloven. En del opplysninger er omfattet av taushetsplikt, særlig beskrevet i forvaltningsloven, men også andre særlover.

Prinsippet om merinnsyn i offentlighetsloven betyr at offentlig forvaltning også skal vurdere å gi innsyn i opplysninger som kan være omfattet av unntaksbestemmelsene, så langt det er mulig.

Les mer i veileder til offentlighetsloven