Visjon og kjerneverdier

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har Iveland kommunestyre vedtatt en visjon, målsetting og kjerneverdier.

Visjon, målsetting og kjerneverdier:

Gjennom gjeldende kommuneplan (samfunnsdel) har vi definert følgende visjon, mål og kjerneverdier:

  • Visjon: Iveland kommune - Et godt sted å bo!
  • Målsetting: Befolkningsøkning over landsgjennomsnittet
  • Kjerneverdier: Modig, raus og troverdig


Samfunnsdelen (PDF, 2 MB) ble vedtatt av kommunestyret våren 2014. 

I 2022 startet vi opp prosessen med å utarbeide en ny kommuneplanens samfunnsdel. Planen blir trolig lagt frem for kommunestyret innen sommeren 2024.
Følg prosessen her