Personvernerklæring

Vi ivaretar din sikkerhet: 

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss! Iveland kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.