Kommunevåpen godkjent i 1987

Iveland kommune sitt kommunevåpen ble godkjent i statsråd i 1987. Vi har senere utviklet vår kommunelogo til dagens utgave.

Kommunevåpen:

Kommunevåpenet er en sølvhammer på grønn bunn, som ble vedtatt av Iveland kommunestyre 16.12.86 og i Statsråd 09.10.87. 
Heraldisk beskriving: I grønt en sølvhammer

Bakgrunn til valg av motiv:

Grønnfargen symboliserer skog- og jordbruk, men gir et bilde av kombinasjonen mellom jord- skogbruk og gruvedrift i kommunen. Sølvfargen på hammeren gir også assosiasjon til metaller som finnes i gruvene i kommunen og hammeren symboliserer gruvedrift helt generelt.
Kommunevåpenet er tegnet av Ulf Skauge etter en ide av Astrid Vatnestrøm. Kommunepins koster kr. 50,- per stk, kontakt servicetorget 
tlf 379 61 200.

Kommuneblomst:

Nøkkerosen er en vannplante i nøkkerosefamilien. Den er 20 cm bred på lange stilker, slik at den flyter i vannoverflaten. Den har store hvite blomster og runde blader.

Det finnes vel knapt det vann eller lite tjern som ikke er pyntet med hvit nøkkerose. Den kraftige og næringsrike rotstokken ligger gjemt nede i mudderbunnen, og fra den skyter det opp luftfylte stilker med enkeltvise blomster og blad. Rotstokken får dermed alltid tilført friskt surstoff. De lange stilkene ble brukt i barnelek. Ved å bryte blomsterstilkene i passe biter, ble det flettet flotte blomsterlenker som ble båret rundt halsen! Trass i de gamles advarsler om ikke å svømme ut til "kolbladene" (nøkkerosene), fikk vi alltid tak i disse. Kanskje lå det et element av gammel overtro i dette, en kunne nemlig bli dradd ned (til nøkken ?) av vannliljene. Når blomstene har gjort sitt og den store frukten er blitt moden nede i vannet, blir frøene etter hvert frigjort, de flyter opp til overflaten og blir spredd langt avsted.

Kilde: Blomstrende Sørland (1997)

Norske kommuneblomster (Wikipedia)