Sende faktura til kommunen

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen, ønsker vi at du sender oss EHF-faktura

Husk å merke fakturaen tydelig med navn / ressursnummer på den som har bestilt varen / skal attestere på fakturaen.

Faktura adresse EHF:

Vårt organisasjonsnummer: 864 966 019

Faktura adresse e-post:

Om dere ikke kan ta i bruk EHF-faktura, kan fortsatt faktura sendes til oss via e-post.
E-postadresse: faktura@iveland.kommune.no