Planprogram

Et vedtatt planprogram er før skritt på veien til en god prosess.

Hva er et planprogram?

Første steg i arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide et planprogram. Planprogrammet er et dokument som inneholder «oppskriften» på hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Det beskriver hvor lang tid vi skal bruke på arbeidet, hvem vi skal involvere og hva vi ønsker å diskutere.

Hva har skjedd?

Kommunestyret i Iveland bestemte den 7. april 2022 at kommunen skal starte opp arbeidet med å lage ny samfunnsdel. De bestemte samtidig at planprogrammet skulle legges ut til offentlig ettersyn frem til 12. juni 2022.

Planprogrammet:

Planprogrammet var på høring i perioden 22. april til 12. juni 2022. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 8. september 2022. 
Her finner du det fastsatte planprogrammet (PDF, 3 MB) (pdf).