Alle skal bli hørt

Det har vært en omfattende medvirkningsprosess, og alle som ønsker har fått anledning til å komme med innspill i planprosessen

Kunnskapsgrunnlaget:

Hva er våre fortrinn og hvilke utfordringer har vi? Hvilke utviklingstrekk vil påvirke oss i åra framover? Tall, fakta og statistikk for Iveland som samfunn og som organisasjon skal gi oss kunnskap om hva som kjennetegner kommunen vår. Kunnskapen om kommunen er viktig for å vite hvilke områder vi skal satse på fremover og hvilke mål og strategier vi skal sette i samfunnsdelen.
Vi har utarbeidet to dokumenter ifm kunnskapsgrunnlaget

Medvirkning:

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati som gir befolkningen muligheten til å være med å påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. Høsten 2022 ble innbyggerne involvert i prosessen gjennom en spørresundersøkelse.
Medvirkning gir gode muligheter til å få innbyggere, frivilligheten, næringsliv og andre til å involvere seg i arbeidet med samfunnsdelen. Medvirkning vil gjøre samfunnsdelen bedre og betyr at innbyggerne er med på selv å planlegge sin framtid. Det har vært gjennomført flere gode medvirkningsprosseser og rapportene kan du lese i tabellen under.