VOSS stipend til Blå Kors ferier

Blå Kors ferier ble tildelt årets VOSS stipend under førjulsmoro søndag 3. desember.

Sju søkere - en verdig vinner:

VOSS Water of Norway lanserte i 2014 sitt Voss-stipend for å anerkjenne lokalt initiativ i kommunen. Stipendet har blitt delt ut årlig til enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal som så vel privat virksomhet som har bidratt på en positiv måte i Iveland kommune. Årets tildeling er således et jubileum - ett 10 års jubileum. 
Vinneren velges ut av en jury bestående av representanter fra både Iveland kommune og Voss production. Voss-stipendet er i år på kr. 20.000,-.

Carina Klungland i Blå Kors ferier mottar Voss stipend 2023 av transport- og lagersjef Will Trifitt ved Voss production - Klikk for stort bildeCarina Klungland i Blå Kors ferier mottar Voss stipend 2023 av Will Trifitt fra Voss production Iveland kommune

Ruster opp Stasjonsveien 47:

Det var transport- og lagersjef Will Trifitt ved Voss production som fikk det ærefulle oppdraget å tildele årets Voss stipend til Blå Kors ferier og Carina Klungland. Pengene vil gå til videre opprusting og utvikling av deres nye ferie destinasjon i Stasjonsveien på Vatnestrøm.