Tusen takk for din innsats

Helge Håverstad gikk nylig ut i pensjonistenes rekker etter 26 år i Iveland kommune.

Helge Håverstad ble hedret med KS medaljen for 26 års innsats i Iveland kommune. Her sammen med konstituert rådmann Egil Mølland og ordfører Jan André Myhren - Klikk for stort bildeHelge Håverstad ble hedret med KS medaljen for 26 års innsats i Iveland kommune. Her sammen med konst rådmann Egil Mølland og ordfører Jan André Myhren Iveland kommune

En hedersmann takker av:

Helge har vært en markant person i administrasjonen i kommunen i rollen som brannsjef, teknisk sjef og seniorrådgiver. Han har i tillegg vært prosjektleder på mange bygg- og anleggsprosjekt som er gjennomført med ryddighet og presisjon. 

Ved avslutningsmarkeringen ble han hedret med Norges Vel medaljen for lang og tro tjeneste. I tillegg ble han hedret med KS medaljen. Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune. 

Iveland kommune gratulerer med utmerkelsen, og er veldig takknemlig for innsatsen gjennom så mange år. 

KS medaljen

Norges Vel medaljen