Trafikksikker kommune 2024-2026

Stor stas i forrige uke da Iveland kommune ble godkjent som “Trafikksikker kommune” i en ny tre års periode. 

Godt arbeid i alle enheter:

Iveland kommune ble første gang godkjent som “Trafikksikker kommune” i 2019. Dette sertifikatet gjelder i tre år, og det har i den senere tid vært jobbet aktivt i hele kommune organisasjonen for å kunne tilfredsstille kravene til en ny godkjennelse. Stor var derfor gleden da tre sentrale representanter fra Trygg Trafikk dukket opp i Iveland torsdag 18. januar med det synlige beviset på at vi igjen besto denne langdryge eksamens oppgaven. 
Det stilles en rekke krav til kommunen, og handlingsplanen som er utarbeidet viser at alle ansatte i alle avdelinger på ulikt vis vil bli involvert og må følge prosedyrer og retningslinjer som tilfredsstiller en trafikksikker kommune.

Sentrale personer ifm ny godkjennelse; enhetsleder pleie og omsorg Monica Verdal, enhetsleder helse og velferd Lasse Hornnes, kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale, Julie Kristine Valle Trygg Trafikk, enhetsleder skole Ole Kristen Hægeland, enhetsleder drift og utvikling Egil Mølland (lokal pådriver og kontaktperson), regionleder May-Lene Rasmussen Noddeland, enhetsleder barnehage Beate Stømne Frigstad,  ordfører Jan André Myhren, hovedvernombud Simon Reinken og Harald Heieraas i Trygg Trafikk - Klikk for stort bildeSentrale personer ifm ny godkjennelse; enhetsleder pleie og omsorg Monica Verdal, enhetsleder helse og velferd Lasse Hornnes, kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale, Julie Kristine Valle Trygg Trafikk, enhetsleder skole Ole Kristen Hægeland, enhetsleder drift og utvikling Egil Mølland (lokal pådriver og kontaktperson), regionleder May-Lene Rasmussen Noddeland, enhetsleder barnehage Beate Stømne Frigstad, ordfører Jan André Myhren, hovedvernombud Simon Reinken og Harald Heieraas i Trygg Trafikk Iveland kommune


Et av mange tiltak kan du få med deg på våre hjemmesider og facebook; nemlig Trygg Trafikk sine månedlige kjøretips som vi legger ut ved ujevne mellomrom. 

Sentrale personer ifm ny godkjennelse; f.v. Julie Kristine Valle i Trygg Trafikk, enhetsleder Egil Mølland (lokal pådriver og kontaktperson), regionleder May-Lene Rasmussen Noddeland og ordfører Jan André Myhren - Klikk for stort bildeSentrale personer ifm ny godkjennelse; f.v. Julie Kristine Valle i Trygg Trafikk, enhetsleder Egil Mølland (lokal pådriver og kontaktperson), regionleder May-Lene Rasmussen Noddeland og ordfører Jan André Myhren Iveland kommune

Kriterier vi tilfredsstiller:

Trygg Trafikk har utarbeidet en rekke kriterier som vi blir målt på. Ved å bli re-sertifisert, har vi tilfredsstilt Trygg Trafikk på disse områdene. 
Til sammen 175 kommuner og noen fylkeskommuner er definert som “Trafikksikker kommune”.
Link Trafikksikker kommune