Telerestriksjoner kommunale veger

Det er innført telerestriksjoner på kommunale veger fra dags dato.  

Aksellast redusert til 4 tonn:

Med henvisning til vegtrafikklovens § 7, er det i dag vedtatt følgende:

På grunn av teleløsning, er det nødvendig å innføre aksellastreduksjoner på de fleste kommunale veger med øyeblikkelig virkning. Aksellasten vil bli nedsatt til 4 tonn. Aktuelle veger vil bli skiltet. Restriksjonene gjelder inntil skiltene fjernes. 
For utrykningskjøretøyer, buss i rute, renovasjonsbil, melke- og kraftfortransport, gis en generell dispensasjon med inntil 8 tonn aksellast. 

Det er innført telerestriksjoner på kommunale veier fra 7. mars  - Klikk for stort bildeDet er innført telerestriksjoner på kommunale veier fra 7. mars Pixabay

Nærmere informasjon eller forespørsel om midlertidig opphevelse for utnyttelse av frossen veg, kan rettes til vegansvarlig ved Drift og utviklingsavdelingen Jonny Lilletveit, tlf 950 19 686, alternativt via vårt sentralbord 379 61 200.