Stabilt innbyggertall siste halve året

Innbyggertallet i Iveland kommune ligger nå på 1378 i følge nye tall fra SSB.

Stabilt innbyggertall:

Statistisk Sentralbyrå presenterte nylig nye innbyggertall pr 31. mars 2024. Her hos oss opplever vi et stabilt innbyggertall, som det siste halve året har holdt seg oppe grunnet fødsler. Det er ikke registrert dødsfall i kommunen vår det siste halve året. Det ble registrert noen flere utflyttinger enn innflyttinger det siste kvartalet. 

Det har blitt født 16 barn i 2023. Tre nye fødsler i 1. kvartal 2024.

1378 innbyggere pr 31. mars 2024 - Klikk for stort bilde1378 innbyggere pr 31. mars 2024


Les mer på SSB sine hjemmesider